Vilkår og betingelser

Immaterielle rettigheder såsom bedømmelser, information, anmeldelser, artikler eller andet indhold, som er registeret af brugerne og krisecentrene, overdrages til FindKrisecenter.dk. FindKrisecenter.dk giver ikke honorering eller anden form for betaling til brugerne for indholdet.

Brugerne og krisecentre har ligeledes ikke ret til royalties af indholdet, da FindKrisecenter.dk ejer rettighederne til det registrerede indhold udført af brugerne og krisecentrene.

Vilkår og betingelser for Bruger

Det er gratis og uforpligtende at modtage tilbud fra krisecentrene på FindKrisecenter.dk. Det er ligeledes gratis for Bruger, at bruge de værktøjer som FindKrisecenter.dk har gjort tilgængelige for Bruger.

FindKrisecenter.dk formilder kun kontakten mellem krisecenter og Brugeren.

Det er gratis for Brugerne at benytte FindKrisecenter.dk.

Priser

FindKrisecenter.dk er et gratis værktøj for Brugere.

Oprettelse af Krisecenter(er)

Kommunikationen mellem Bruger og Krisecenter

FindKrisecenter.dk er ikke involveret i salgsprocessen,  ydelsen eller kontraktindgåelse mellem Bruger og Krisecenter. FindKrisecenter.dk leverer alene kontakten mellem krisecenter og Bruger, kontraktindgåelse samt formidlingsaftale sker uden om FindKrisecenter.dk. FindKrisecenter.dk er ligeledes ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, Bruger og krisecenter oplyser.

Ansvarsfraskrivelse

Hos FindKrisecenter.dk bestræber vi os på, at tjenesten altid vil være tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor platformen opdateres, for at optimere sikkerheden samt for udførelse af vedligeholdelse. I disse situationer vil platformen ikke være tilgængelig. Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at der kan forekomme netværksproblemer, som kan forårsage at platformen ikke vil være tilgængelig. Det betyder ligeledes at FindKrisecenter.dkikke kan garantere, at platformen altid er til rådighed.

FindKrisecenter.dk er ikke ansvarlig for det udførte arbejde af krisecentrene samt et evt. direkte eller indirekte tab ved brugen af FindKrisecenter.dk samt modtagelse af tilbud. Da FindKrisecenter.dk kun leverer informationer om krisecentrenes ydelser og Brugernes informationer, fraskriver FindKrisecenter.dk sig ethvert ansvar i forhold til de informationer, korrespondancer, indhold samt tilbud, der er mellem krisecenter og Bruger. Hertil fraskriver FindKrisecenter.dk sig ligeledes fejl og mangler ved den leverede ydelse.

FindKrisecenter.dk påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via platformen. FindKrisecenter.dk fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter til retablering af data.

Bedømmelse af krisecenter

Bedømmelse af krisecenteret sker direkte på krisecenterets profil, hvor man kan angive stjerner og skrive en bedømmelse af oplevelsen af forløbet hos krisecenter.

At afgive bedømmelser er forbeholdt brugere af krisecenter, deres pårørende og brugere, som har brugt eller bruger det pågældende krisecenters service.

Brugeren som afgiver bedømmelsen accepterer at FindKrisecenter.dk sender bedømmelsen til krisecenteret på vegne af brugeren.

Bedømmelsen er aktiv og kan ses, på krisecenterts profil, umiddelbart efter bedømmelsen er indsendt på FindKrisecenter.dk.

FindKrisecenter.dk forbeholder sig retten til, i alvorlige tilfælde, at slette bedømmelsen, hvis den er oprettet som spam, hvis bedømmelsen er oprettet af en konkurrent og/eller hvis den misligholder FindKrisecenter.dks vilkår og betingelser.

Bedømmelserne må ligeledes ikke indeholde bandeord samt medarbejderes navne i en negativ samt nedladende tone. FindKrisecenter.dk opfordrer generelt til at opretholde en god tone.

Brugerprofil og indhold

Brugerprofilen skal overholde gældende lovgivning og FindKrisecenter.dks vilkår og betingelser i henhold til god adfærd. Brugerprofilen må således ikke bruges til spam, pornografiske elementer samt generel misligholdelse i henhold til gældende lovgivning. Overskrides dette forbeholder FindKrisecenter.dk sig retten til at slette profilen samt ophøre samarbejdet. FindKrisecenter.dk overvåger ikke profilerne, opleves der misligholdelse eller overtrædelser bedes man kontakte FindKrisecenter.dk med det samme, så sagen kan håndteres øjeblikkeligt.

Brugerprofil må ligeledes ikke bruges til falske anmeldelser af krisecentrene, det være både positive og negative, da sådanne vil give et misvisende billede af Krisecenteret.

FindKrisecenter.dk forbeholder sig retten til at slette anmeldelserne såfremt de ikke kan dokumenteres som ægte. Har du bevis for falske anmeldelser bedes du skrive til til info@findKrisecenter.awork.biz for yderligere vejledning.

  

Persondata

Ved oprettelse af profil registrerer FindKrisecenter.dk dine oplysninger i FindKrisecenter.dks sikrede database. FindKrisecenter.dk behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Det betyder at FindKrisecenter.dk på ingen måde vil videregive personoplysninger til nogen former for tredjepart. Kun med forbehold for udbyderne som skal bruge din kontaktinformation for at korrespondere med dig. Hermed forpligter kunden sig til at meddele og opdatere kundens adresse- og personinformation, hvis der sker ændringer.

FindKrisecenter.dk forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Brugerens profil af nødvendig hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.FindKrisecenter.dks medarbejdere vil I den forbindelse være underlagt en tavshedspligt. Kunden vil i sådanne tilfælde få besked herom.

FindKrisecenter.dk bliver administreret af AWORK ApS

CVR nr: 34725845

Falkoner Allé 4. sal st. tv., 2000 Frederiksberg

Forbehold for ændringer

FindKrisecenter.dk forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de vilkår og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, om der er sket ændringer.

Ved oprettelse accepterer Brugeren at modtage generelle beskeder samt nyheder fra FindKrisecenter.dk, det være sig nyheder indeholdende tilbud, opdateringer omkring systemer, driftsstatus m.v. Ønsker Brugeren ikke at modtage disse beskeder, skal det oplyses ved at sende en mail til info@Findkrisecenter.dk med skrivelsen ”Jeg ønsker ikke at modtage beskeder fra FindKrisecenter.dk”.

Vilkår og betingelser for Krisecentre

Ved oprettelse af et Krisecenters profil accepteres gældende Vilkår og betingelser for krisecentre. Disse vilkår og betingelser skal aktivt accepteres ved oprettelsen for at profilen kan oprettes. Krisecentre kan IKKE oprette en profil ud at acceptere disse vilkår og betingelser.

FindKrisecenter.dk er et online system som gør det muligt for krisecentre at promovere deres Krisecenter overfor brugerne samt almene brugere.

FindKrisecenter.dk giver Brugerne nemmere adgang til at finde et passende krisecenter, da FindKrisecenter.dk har samlet hele landets krisecentre. Det er derfor vigtigt, at man som krisecenter gør krav på sin virksomhed og udfylder profilen med dækkende informationer omkring ens virksomhed, produkter, medarbejdere, resume og salgstekst. På den måde kan Brugeren hurtig danne sig et overblik, så de kan vurdere hvem de gerne vil have et møde med.

Oprettelse af profil

Det er gratis for krisecentre at oprette en profil på Findkrisecenter.dk. Det er ligeledes gratis at gøre krav på ens krisecenterets virksomhed.

Ved oprettelse af et krisecenters profil vil krisecenteret ligeledes blive bedt om, at lave en adgangskode til profilen. Det er meget vigtigt, at det er en svær adgangskode samt en du kan huske. Bortkommer din adgangskode kan du bede om at få en ny tilsendt ved at klikke på glemt kodeord når du er ved at logge ind.

Profilens indhold

For at få mest ud af profilen, har krisecenteret mulighed for at opsætte billeder, tekster om virksomheden, referencer, medarbejdere, portefølje m.m.  På den måde bliver profilen imødekommende overfor Brugerne.

Profilen giver Krisecenteret mulighed for at fremstå professionel og samtidig give Brugeren et godt indblik i, hvorfor de skal vælge den specifikke krisecenter.

Krisecenteret kan opgradere sin profil, for at tilgå flere muligheder på sin profil. De forskellige pakker ses under her:

Priser

Alle FindKrisecenter.dks priser er inkl. moms og i danske kroner.

Betalingsmuligheder

Hos FindKrisecenter.dk har du mulighed for at betale via faktura eller med betalingskort. Såfremt du betaler via faktura yder FindKrisecenter.dk 4 dages kredit.

Betalingskort: FindKrisecenter.dk tager imod følgende betalingskort: VISA/Dankort, VISA og MasterCard.

Oplever du tekniske problemer med betalingen via FindKrisecenter.dk, bedes du kontrollere om dit betalingskort er ajourført og, at oplysningerne er korrekte. Oplever du stadig problemer, bedes du kontakte FindKrisecenter.dks support på telefon: 77 34 27 27 eller via info@findkrisecenter.awork.biz.

Bankoverførelse:

Venligst anfør kundenummer i emnefeltet.

Danske Bank

Reg. Nr.: 3409 Konto Nr.: 0011433286

IBAN Nr.: DK5930000011433286

SWIFT Kode: DABADKKK

Krisecenterpakker

Det er gratis at oprette sit krisecenter på FindKrisecenter.dk. Efter oprettelse vil krisecenteret få Gratis-pakken som er gratis. Krisecenteret har herefter mulighed for at opgradere sin virksomhed til Basis- eller Guld-pakken, alt efter ønske.

Ved oprettelse af Basis-pakken betaler krisecenteret forud for hele pakkens løbetid.

Ved for sen betaling af fakturaen vil der, umiddelbart efter fakturaens forfaldsdato, blive udstedt rykkere med et rykkergebyr på kr. 100,00. pr. rykker. Der påløber renter, jf. Rentelovens § 3, stk. 1-2, jf. § 5.

Ved manglende betaling, efter rykker tre, overdrages sagen til retslig Inkasso, hvor der påføres et inkassogebyr på kr. 100,00, jf. Rentelovens § 9a, stk. 1, jf. stk. 3 og iht. Inkassoloven. Ved overdragelse til retslig inkasso opkræves ligeledes et kompensationsgebyr på kr. 310,00 for den forfaldne betaling. FindKrisecenter.dk forbeholder sig retten til at tilbageholde materiale og/eller lukke for ydelsen, indtil det forfaldne beløb er modtaget.

Kommunikationen mellem Bruger og Krisecenter

FindKrisecenter.dk er ikke involveret i salgs- og aftale processen mellem krisecenter og Bruger. FindKrisecenter.dk.dk leverer alene kontakten mellem krisecenter og Bruger.

Kontrakt, formidlingsaftale, salgsaftale, og anden aftaleindgåelse sker uden om FindKrisecenter.dk. FindKrisecenter.dk er ligeledes ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, krisecenter og Brugeroplyser.

Ansvarsfraskrivelse

Hos FindKrisecenter.dk bestræber vi os på, at tjenesten altid vil være tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor platformen opdateres, for at optimere sikkerheden samt for udførelse af vedligeholdelse. I disse situationer vil platformen ikke være tilgængelig. Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at der kan forekomme netværksproblemer, som kan forårsage at platformen ikke vil være tilgængelig. Det betyder ligeledes at FindKrisecenter.dk ikke kan garantere, at platformen altid er til rådighed.

FindKrisecenter.dk er ikke ansvarlig for det udførte arbejde af krisecentrene samt et evt. direkte eller indirekte tab ved brugen af FindKrisecenter.dk samt modtagelse af tilbud. Da FindKrisecenter.dk kun leverer informationer om krisecentrenes ydelser og Brugernes informaitoner, fraskriver FindKrisecenter.dk sig ethvert ansvar i forhold til de informationer, korrespondancer, indhold samt tilbud, der er mellem krisecenter og Bruger. Hertil fraskriver FindKrisecenter.dk sig ligeledes fejl og mangler ved den leverede ydelse.

FindKrisecenter.dk påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via platformen. FindKrisecenter.dk fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter til retablering af data.

FindKrisecenter.dk tager forbehold for eventuelle afgifts- ændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved/eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Brugerprofil og indhold

Brugerprofilen skal overholde gældende lovgivning og FindKrisecenter.dks vilkår og betingelser i henhold til god adfærd. Brugerprofilen må således ikke bruges til spam, pornografiske elementer samt generel misligholdelse i henhold til gældende lovgivning. Overskrides dette forbeholder FindKrisecenter.dk sig retten til at slette profilen samt ophøre samarbejdet. FindKrisecenter.dk overvåger ikke profilerne, opleves der misligholdelse eller overtrædelser bedes man kontakte FindKrisecenter.dk med det samme, så sagen kan håndteres øjeblikkeligt.

Brugerprofil må ligeledes ikke bruges til falske anmeldelser af Krisecentre, det være både positive og negative, da sådanne vil give et misvisende billede af Krisecenteret. Anbefalingerne er fortrinsvis forbeholdt tidligere kunder og deres oplevelse med Krisecenteret.

FindKrisecenter.dk forbeholder sig retten til at slette anmeldelserne såfremt de ikke kan dokumenteres som ægte. Har du bevis for falske anmeldelser bedes du skrive til info@findKrisecenter.awork.biz for yderligere vejledning.

Opsigelse af Krisecenterpakker

Såfremt Krisecenteret ønsker at opsige sin pakke skal FindKrisecenter.dk have modtaget opsigelsen senest tre måneder inden pakkens udløb. Opsigelsen skal ske skriftligt som anbefalet brev til FindKrisecenter.dk på adressen: Falkoner Allé 15 4. TV, 2000 Frederiksberg eller pr. e-mail: info@danskeefterskoler.dk Er den skriftlige opsigelse ikke modtaget af FindKrisecenter.dk rettidigt, dvs. tre måneder inden udløb, vil krisecenter blive faktureret for den næste periode.

Ved udløb af pakkens periode, modtager Krisecenteret en ny faktura for næste periode. Den næste periode er den samme, som kunde har valgt ved tilbudsindgåelse. Er der givet rabatter, frafalder disse ved fremtidige forlængelser.

Værneting og lovvalg

Retsag der måtte opstå som følge af nærværende kontraktforhold, skal altid uanset beløb anlægges ved Retten i Helsingør. Denne værnetingbestemmelse er gældende uanset retsplejelovens almindelige værnetingbestemmer og eventuelle internationale værnetingsregler.

Dansk lov samt ret finder anvendelse, dog ikke reglerne i den internationale købelov, CISG.

Ved tilbudsindgåelse accepterer kunden at modtage generelle kundebeskeder samt nyheder fra FindKrisecenter.dk, det være sig nyheder indeholdende tilbud, opdateringer omkring kundesystemer, driftsstatus m.v. Ønsker Krisecenteret ikke at modtage disse beskeder, skal det oplyses ved at sende en mail til info@FindKrisecenter.dk med skrivelsen ”Jeg ønsker ikke at modtage kundebeskeder fra FindKrisecenter.dk”.

Misligholdelse

FindKrisecenter.dk forbeholder sig retten til helt eller delvis at ophøre samarbejdet, hvis der er fortaget grov misligholdelse i henhold til gældende lovgivning.

Persondata

Krisecenter-profilen er personlig og er tilknyttet krisecenteret ved oprettelse. Profilen bør behandles med diskretion og profilen må ligeledes ikke overdrages til et andet krisecenter, da det andet krisecenter skal oprette sin egen profil i henhold til have sit virksomhedsnavn på profilen. Ved oprettelse af profil vil FindKrisecenter.dk registrere Virksomhedens oplysninger i FindKrisecenter.dks sikrede kundedatabase. FindKrisecenter.dk  behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Det betyder at FindKrisecenter.dk på ingen måde vil videregive personoplysninger til nogen former for tredjepart. Kun med forbehold for brugeren som skal have dine kontaktinformationer for at korrespondere med dig. Hermed forpligter udbyderen sig til at meddele og opdatere adresse- og personinformation, hvis der sker ændringer.

FindKrisecenter.dk forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til Krisecenterets profil af nødvendig hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. I et sådan tilfælde vil krisecenteret vide besked forinden. FindKrisecenter.dk og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt. Krisecenteret vil i det omfang få besked herom.

FindKrisecenter.dk forbeholder sig retten til at bruge Krisecentrenes offentlige indhold til promovering af FindKrisecenter.dk og dennes brugere.

FindKrisecenter.dk administreres af AWORK ApS

CVR nr: 34725845

Falkoner Allé 4. sal st. tv., 2000 Frederiksberg

Forbehold for ændringer

FindKrisecenter.dk forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de vilkår og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, om der er sket ændringer.

Links

Nets www.nets.eu
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk